kąt wielościenny

Encyklopedia PWN

mat. szczególny przypadek kąta bryłowego — ograniczająca go powierzchnia stożkowa składa się z kątów płaskich;
ciało, pojęcie lub zjawisko, które odtwarza wartość kąta z określoną dokładnością;
metrol. wzorzec kąta płaskiego;
mat. bryła będąca sumą skończonej liczby czworościanów, sklejonych tak, by ich łączne wnętrze (wnętrze zbioru) było w jednym kawałku (spójne) oraz aby w jednym kawałku było wnętrze jej części wspólnej z odpowiednio małą kulą o środku w dowolnym z wierzchołków.
wielościan archimedesowy, wielościan półforemny,
mat. wielościan o foremnych ścianach mający przystające (takie same) naroża, czyli kąty wielościenne;
mat. wielościan, w którym wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi oraz wszystkie kąty wielościenne są równe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia