jonowych

Encyklopedia PWN

rodzaj rurek w błonie komórkowej, przez które przechodzą jony między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnątrzkomórkowym;
wielkość umowna stosowana do określenia rozmiarów jonów przy założeniu, że mają one kształt kulisty;
chmura jonowa, atmosfera jonowa,
w roztworze elektrolitu otoczenie danego jonu (zw. jonem centralnym) składające się z jonów o przeciwnym znaku;
dziedzina elektroniki zajmująca się przyrządami, w których działaniu wykorzystuje się ruch wiązek jonowych w polach elektr. i magnetycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia