jej

Encyklopedia PWN

wyższa szkoła techn., zał. 1919;
jedyna mor. wojsk. uczelnia w Polsce;
Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko,
zał. 1960 pod nazwą Tow. Biblioteki Pol. im. Ignacego Domeyki, jako pomnik milenium chrześcijaństwa w Polsce;
prywatna fundacja osób związanych z Akad. Roln.-Techn. w Olsztynie, zał. 1991, z siedzibą w Olsztynie-Kortowie;
prywatna fundacja, zał. 1992, z siedzibą w Warszawie;
prywatna fundacja osób związanych z UAM, zał. 1991, z siedzibą w Poznaniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia