jedynką

Encyklopedia PWN

ogólnopolski program telewizyjny; ma charakter uniwersalny, najpełniej realizuje statutowe funkcje telewizji publicznej, zwłaszcza w zakresie informacji i upowszechniania wartości kulturalnych i edukacyjnych.
przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał);
elektr. przetwarzanie sygnału cyfrowego na odpowiadający mu sygnał analogowy (sygnał);
specjalne sanki do wyścigów w saneczkarstwie;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
ułamek nieskracalny, ułamek nieprzywiedlny,
mat. ułamek, którego licznik i mianownik nie mają wspólnego dzielnika większego od jedynki, np. 3/4.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia