jedynką

Encyklopedia PWN

mat. macierz kwadratowa, która na przekątnej ma pewien element a danego ciała K, nad przekątną rząd złożony z jedynek (jedności ciała K), a poza tym zera.
mat. liczby naturalne p >  1, które oprócz jedynki i samych siebie nie mają żadnych innych dzielników: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...;
mat. macierz diagonalna, w której elementy leżące na głównej przekątnej są jedynkami.
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
pot. nazwa instytucji prowadzących działalność radiową;
program ogólnopolski, nadawany 24 godziny na dobę, emisja internetowa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia