jedynką

Encyklopedia PWN

Dittmer Andreas, ur. 16 IV 1972, Neustrelitz,
kanadyjkarz niem.;
Fischer
[fı̣szər]
Birgit, ur. 25 II 1962, Brandenburg,
kajakarka niem.;
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
mat. funkcje należące do rodziny funkcji elementarnych: sinus hiperboliczny, cosinus hiperboliczny oraz tangens i cotangens hiperboliczne, określone wzorami:
Iwanow Wiaczesław N., ur. 30 VII 1938, Moskwa,
wioślarz rosyjski;
mat. dla homomorfizmu f: G → H — zbiór wszystkich elementów g ∈ G, których obrazem jest element neutralny w H (homomorfizm, neutralny element działania); oznaczane Ker f;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia