jedynką

Encyklopedia PWN

monoid
[gr.],
mat. struktura matematyczna będąca półgrupą z jedynką (neutralny element działania).
mat. trójkątna tablica liczb, w której reguła tworzenia kolejnych wierszy jest następująca: każdy wiersz zaczyna się i kończy jedynką, natomiast każdy z pozostałych wyrazów jest sumą 2 kolejnych wyrazów wiersza poprzedniego — umieszcza się go poniżej przerwy między tymi wyrazami;
radykał
[łac.],
mat. zbiór wszystkich elementów pierścienia przemiennego z jedynką, których pewna potęga leży w jego ideale I (r. ideału I) — oznaczenie Rad(I) lub .
skif, ang. skiff,
sport jednoosobowa (jedynka) łódź sport.;
Baczyński Jerzy, ur. 18 XII 1950, Sokołowsko (pow. wałbrzyski),
dziennikarz, publicysta;
mat. najmniejsza liczba naturalna n taka, że suma n jedynek z danego ciała równa się zeru, a jeżeli takiej liczby nie ma, to ch.c. jest z definicji równa 0;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia