jedwab wiskozowy

Encyklopedia PWN

jedwab sztuczny produkowany z wiskozy;
wiązka ciągłych włókien sztucznych, zazwyczaj skręconych, lub pojedyncze włókno ciągłe, zw. monofilamentem;
sztuczne włókna celulozowe, rodzaj włókien chemicznych;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
sól celulozy i litowców, gł. sodu, o wzorze: [C6H7O2(OH)ONa]n;
ksantogeniany
[gr. xanthós ‘żółty’, génos ‘pochodzenie’],
pochodne nieorg. lub org. kwasów ksantogenowych, o wzorze ogólnym: , gdzie R — alkil, Me — jon metalu (sole) lub alkil albo aryl (estry);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia