jednoznaczna

Encyklopedia PWN

Kohn
[ko:n]
Walter, ur. 9 III 1923, Wiedeń, zm. 19 IV 2016, Santa Barbara (stan Kalifornia),
fizyk amer., pochodzenia austriackiego;
zasada mówiąca o tym, że jednoznaczne zwiększenie ogólnego dobrobytu ekonomicznego zostaje osiągnięte, gdy — po danej zmianie — pewnej liczbie osób powodzi się lepiej, a nikomu nie dzieje się gorzej (V. Pareto);
krzywa, linia,
mat. pojęcie, którego precyzyjne, jednoznaczne określenie jest bardzo trudne (określa się je różnie w różnych dziedzinach matematyki).
mat. zbiór homeomorficzny (homeomorfizm) z odcinkiem z końcami, czyli obraz odcinka przy funkcji (parametryzacja łuku) wzajemnie jednoznacznej i ciągłej w obie strony;
metropolia
[gr. mētrópolis ‘macierzyste miasto’],
urb. gł. miasto danej prowincji, regionu lub kraju spełniające na danym terenie funkcje centrum adm., kult., oświat., gosp. itp.;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
lotn. przyrządy wskazujące, które realizują końcowy efekt działania każdego systemu nawigacyjnego;
stosunek zależności, w którym jednostka stanowi własność innego człowieka lub instytucji (świątyni, państwa); źródła niewolników: jeńcy i brańcy, sprzedaż i samosprzedaż, niewola za długi, potomstwo niewolników.
grupa leków działających na ośrodkowy układ nerwowy i poprawiających integracyjne czynności kory mózgowej oraz stymulujących mechanizmy związane z takimi procesami, jak uwaga, pamięć i uczenie się, szczególnie w sytuacjach upośledzających funkcje mózgu (niedotlenienie, działanie związków toksycznych);
sposób jednoznacznej identyfikacji abonentów różnych sieci telekomunik. (telefonicznych, telefonii komórkowej, teleksowych i in.);
mat. ogólnie — ciągłe odwzorowanie zachowujące kształt figur nieskończenie małych;
Orbán Ottó, ur. 20 V 1936, Budapeszt, zm. 26 V 2002, Szigliget,
węgierski poeta i tłumacz;
order
[łac.],
najwyższe wśród odznaczeń wyróżnienia honorowe; w większości państw najwyższa forma uznania dla obywateli kraju lub obywateli państw zaprzyjaźnionych za wybitne osiągnięcia w służbie państw. (cywilnej i wojsk.), pracy zawodowej i społ., za czyny męstwa i niezwykłego poświęcenia;
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
termin wprowadzony 1889 przez psychologa M. Dessoira na określenie dziedziny badań dotyczących zjawisk zw. paranormalnymi;
piktogram
[łac. pictus ‘malowany’, gr. grámma ‘zapis’],
międzynarodowy znak informacyjny, jednoznaczny,
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
inform. zbiór danych zapisanych w pamięci zewn. komputera, zwykle na taśmie magnet. lub na dysku, bądź przesyłanych przez sieć komputerową, stanowiący podstawową jednostkę udostępnianą przez system operacyjny;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.

Słownik języka polskiego PWN

jednoznaczny
1. «niebudzący wątpliwości»
2. «o wyrazach, zwrotach, formach itp.: znaczący to samo»

• jednoznacznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia