jednoznaczna

Encyklopedia PWN

mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
inform. jednoznaczna identyfikacja podmiotu uprawnionego do korzystania z danego elementu systemu komputerowego.
ekon. wskaźniki określające atrakcyjność inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie;
mat. sposób przyporządkowania punktom płaszczyzny (przestrzeni) trójek (czwórek, w przestrzeni wielowymiarowej — n-tek) liczb;
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
akademizm
[gr.],
szt. plast. kierunek w sztuce XIX w.;
Boltzmann
[bọlcman]
Ludwig Eduard Wymowa, ur. 20 II 1844, Wiedeń, zm. 5 IX 1906, Duino,
fizyk austriacki.
twierdzenie, wg którego istnieje taka funkcja H współrzędnych i pędów cząstek, która w sposób jednoznaczny charakteryzuje stan zamkniętego układu makroskopowego.
Brandt Willy Wymowa, pierwotnie Karl Herbert Frahm Wymowa, ur. 18 XII 1913, Lubeka, zm. 8 X 1992, Unkel k. Bonn,
polityk niemiecki (RFN), socjaldemokrata, dziennikarz.
Brandys Kazimierz, ur. 27 X 1916, Łódź, zm. 11 III 2000, Paryż,
brat Mariana, prozaik i eseista.
budżetowy deficyt, deficyt fiskalny, niedobór budżetowy,
ekon. brak pokrycia części wydatków budżetowych w dochodach.
Carpentier
[karpentiẹr]
Alejo Wymowa, ur. 26 XII 1904, Hawana, zm. 24 IV 1980, Paryż,
kubański pisarz, dziennikarz i muzykolog.
Conrad
[kọnräd]
Joseph Wymowa, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, ur. 3 XII 1857, Berdyczów, zm. 3 VIII 1924, Bishopsbourne k. Canterbury,
pisarz angielski, z pochodzenia Polak.
nadzwyczajne dokonania Jezusa opisane w Ewangeliach.
czas, gr. aiṓn [‘trwanie’] lub chrónos [‘następstwo’],
kolejność występowania po sobie zjawisk i zdarzeń, stanowiąca przedmiot badań chronologii;
Dalí Salvador Wymowa, ur. 11 V 1904, Figueras, zm. 23 I 1989, tamże,
hiszpański malarz, grafik, rzeźbiarz i teoretyk sztuki, współtwórca surrealizmu.
zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
Derrida Jacques Wymowa, ur. 15 VII 1930, El Biar (Al-Abjar), Algieria, zm. 8 X 2004, Paryż,
filozof francuski, krytyk strukturalizmu, uważany za jednego ze współtwórców filozoficznego postmodernizmu.
determinizm
[łac. determinare ‘ograniczać’, ‘określać’],
filoz. pogląd, zgodnie z którym zajście każdego zdarzenia (zjawiska) jest wyznaczone jednoznacznie przez zdarzenie (zjawisko) poprzedzające je w czasie; stanowi zasadę wyjaśnienia prawidłowości i przewidywania zdarzeń (zjawisk); przeciwieństwo indeterminizmu.
doradczy system, system ekspercki, system ekspertowy,
inform. oprogramowanie wraz z bazą danych wspomagające człowieka w wyciąganiu wniosków w sytuacji, gdy posiadana wiedza nie pozwala na jednoznaczną i całkowicie pewną decyzję,

Słownik języka polskiego PWN

jednoznaczny
1. «niebudzący wątpliwości»
2. «o wyrazach, zwrotach, formach itp.: znaczący to samo»

• jednoznacznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia