jednostkową

Encyklopedia PWN

koszt jednostkowy, koszt przeciętny,
ekon. koszt całkowity przypadający na jednostkę produkcji.
mat. macierz diagonalna, w której elementy leżące na głównej przekątnej są jedynkami.
ekon. podział pracy występujący wewnątrz przedsiębiorstwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia