jednostki podstawowe

Encyklopedia PWN

językozn. jedna z podstawowych kategorii składniowych, w szerszym rozumieniu — jednostka komunikacji językowej, czyli przekazywania sobie informacji za pomocą języka.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zespół roślinny, asocjacja roślinna,
ekol. typ zbiorowiska roślinnego;
hydrol. obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia