jednobarwną

Encyklopedia PWN

spektrofotometr
[łac.-gr.],
przyrząd opt. do badania widm różnych substancji, a także do pomiaru rozkładu natężeń w widmie nieznanego źródła światła;
VFD, ang. Vacuum Fluorescent Display, ekran fluorescencyjny, wyświetlacz fluorescencyjny,
ekran, na którym powstaje obraz świetlny w wyniku luminescencji (fluorescencji) luminoforu wywołanej strumieniem szybkich elektronów.
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
woal
[fr. < łac.],
bardzo cienka tkanina z silnie skręconej przędzy ze sztucznego jedwabiu lub bawełny, o splocie płóciennym (tkackie sploty)
żegl. znak w kształcie 1 lub 2 identycznych figur geom. położonych jedna nad drugą, umieszczony na wierzchołku znaku nawigacyjnego lub znaku żeglugowego;

Słownik języka polskiego PWN

jednobarwny «mający jednolitą barwę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia