jednobarwną

Encyklopedia PWN

urządzenie wykorzystujące zjawisko interferencji fal świetlnych (interferencja fal);
izochromata
[gr.],
krzywa izochromatyczna,
jednobarwna krzywa obserwowana w obrazie interferencyjnym kryształu, powstałym po przejściu przez kryształ zbieżnej wiązki światła białego, spolaryzowanego liniowo.
grupa ras małych psów myśliwskich;
Kanō
[kano:]
Tan’yū, ur. 1602, zm. 1674,
malarz japoński; wybitny przedstawiciel szkoły Kanō okresu Edo (1600–1868);
krystal. określanie opt. właściwości kryształów na podstawie badania zjawisk interferencyjnych zachodzących w kryształach podczas przechodzenia przez nie zbieżnej wiązki światła spolaryzowanego liniowo.
krepdeszyna
[fr.],
crêpe de Chine,
miękka, lekka, jedwabna krepa o splocie płóciennym, osnowie z cienkiej greży lub jedwabiu sztucznego, a wątku — z jedwabiu naturalnego lub sztucznego, silnie skręconego;
Li Gonglin, Li Longmian, ur. ok. 1047, pow. Shucheng (prow. Anhui), zm. 1106,
chiń. malarz i kolekcjoner sztuki;
Ma Yuan, Ma Jüan, znany też jako Ma Qintang, ur. ok. 1155, Lin’an (ob. Hangzhou w prow. Zhejiang), zm. po 1225,
malarz chiński;
madagaskarniki, Mesitornithidae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, paramedycyna,
rozpoznawanie i „leczenie” chorób metodami opartymi na podstawach, które nie zostały lub też nie mogą być poddane dokładnej weryfikacji naukowej, lub co do których badania naukowe nie wykazały skuteczności;
modraszkowate, Lycaenidae,
rodzina motyli;
monochromator
[gr. mónos ‘jedyny’, chrṓma ‘kolor’, ‘barwa’],
urządzenie służące do wydzielania światła o wąskim widmie (monochromatycznego) ze światła o widmie złożonym, np. ze światła białego.
osnuwikowate, Linyphiidae,
rodzina pająków;
rzem. artyst. dawny warsztat lub manufaktura zajmująca się wyrobem tkanin jednobarwnych, gł. litych pasów i tkanin kontuszowych;
piksel
[ang. picture element Wymowa],
inform., telekom. punkt świetlny na ekranie monitora komputerowego, będący najmniejszym, niepodzielnym elementem wyświetlanego obrazu; również najmniejszy, podstawowy element obrazu, o określonych jednolitych cechach opt. (jasności, barwie), reprezentowanych przez określone wartości liczbowe;
wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie.
prahistoryczna sztuka, sztuka przedhistoryczna,
sztuka dawnych społeczeństw przed pojawieniem się pisma oraz instytucji państwa.
scynk aptekarski, śliga aptekarska, Scincus scincus,
jaszczurka z rodziny scynkowatych (scynki);
sepia
[gr.],
ciemnobrunatny barwnik stosowany w technice akwarelowej (akwarela) oraz w rysunkach piórkiem i lawowanych (lawowanie), rozpowszechniony zwłaszcza w XIX w.; także rysunek wykonany sepią lub jednobarwna akwarela;
przyrząd opt. składający się z dużej liczby równoległych, równoodległych rys jednakowego kształtu — naniesionych na płaskie lub wklęsłe podłoże — na których zachodzi dyfrakcja fali padającej (dyfrakcja fal).

Słownik języka polskiego PWN

jednobarwny «mający jednolitą barwę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia