jazzowy

Encyklopedia PWN

Zawinul Joe (Josef Erich), ur. 7 VII 1932, Wiedeń, zm. 11 IX 2007, tamże,
amer. pianista i kompozytor jazzowy, pochodzenia austr.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

jazz [wym. dżez], dżez «improwizowana muzyka powstała w drugiej połowie XIX w. w USA z połączenia elementów muzyki europejskiej i murzyńskiej»
• jazzowy, dżezowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia