jawna

Encyklopedia PWN

judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Kołakowski Leszek, ur. 23 X 1927, Radom, zm. 17 VII 2009, Oksford,
filozof, historyk filozofii i myśli religijnej, eseista, publicysta, prozaik.
jawne, niezalegalizowane opozycyjne ugrupowanie społ., utworzone 23 IX 1976 w Warszawie (faktycznie działało od VII 1976) przez grupę działaczy demokr. o zróżnicowanych poglądach polit. i społ., a także intelektualistów, artystów, pisarzy,
jawne, niezalegalizowane opozycyjne ugrupowanie społ., → Komitet Obrony Robotników.
radykalna partia o orientacji niepodległościowej, zał. VIII–IX 1979 w Warszawie.
rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia