jawna

Encyklopedia PWN

styl kultury popularnej i masowej;
mat. funkcja jednej lub wielu zmiennych (ewentualnie układ funkcji wielu zmiennych), która nie jest dana w postaci jawnej zależności w rodzaju y = f(x), z = f(x, y) itp., lecz za pomocą pewnego równania między zmiennymi, np. F(x, y) = 0, F(x, y, z) = 0, lub układu takich równań;
Izmael Ben Elizeusz, zw. także Jiszmael Ben Elisza, żył na przeł. I i II w.,
rabin, jeden z największych twórców i kodyfikatorów prawa żydowskiego halachy i komentatorów Tory
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
Jochanan Ben Zakaj, żył w I w. n.e.,
główna postać okresu rabinicznego po zburzeniu Jerozolimy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia