jawna

Encyklopedia PWN

fanerofity
[gr. phanerós ‘jawny’, phytón ‘roślina’],
jawnopąkowe, jawnopączkowe,
ekol. rośliny — drzewa krzewy, liany i okazałe sukulenty, których pąki odnawiające znajdują się powyżej 50 cm nad powierzchnią gleby;
fanerozoik
[gr. phanerós ‘jawny’, zōḗ ‘życie’],
geol. eon (okres w dziejach Ziemi) obejmujący ery paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną, który charakteryzuje dynamiczny rozwój świata organicznego;
feminizm
[łac. femina ‘kobieta’],
nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.
Fénelon
[fenelą̣]
François de Salignac de la Mothe Wymowa, ur. 6 VIII 1651, zamek Fénelon k. Périgord, zm. 7 I 1715, Cambrai,
fr. pisarz, pedagog i kaznodzieja;
firma
[wł. < łac. firmus ‘silny’, ‘trwały’],
nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia