jawna

Encyklopedia PWN

ekon. wyodrębniona finansowo, wspólna masa majątkowa, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym;
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
korporacja
[łac.],
ekon., prawo zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych wspólnych zadań, uznane przez prawo za osobę prawną;
Liga Polska, Liga Narodowa Polska,
jawna organizacja polit., działająca 1848–50 gł. w Wielkopolsce i na Pomorzu;
partie polityczne, organizacje, grupy i środowiska społeczne dążące do obalenia lub zreformowania niedemokratycznego systemu władzy utworzonego przez partię komunistyczną w Polsce oraz formułujące programy zasadniczych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych;
sfingowane procesy sądowe, element terroru jako metody zarządzania społeczeństwem;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia