japońskiej

Encyklopedia PWN

Yukawa
[jukaua]
Hideki Wymowa, ur. 23 I 1907, Tokio, zm. 8 VIII 1981, Kioto,
fizyk japoński;
zarządzanie, w którym zakłada się, że cele organizacji zostaną osiągnięte, gdy uwaga wszystkich pracowników będzie skierowana na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości procesów realizowanych w organizacji oraz efektów tych procesów (ogólnie, przez „jakość” rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych: klientów, pracowników, kooperantów i in.);
Zeami
[dzeami],
Seami, Kanze, Motokiyo, ur. ok. 1363, zm. ok. 1443,
syn Kannamiego, japoński twórca i teoretyk klas. formy teatru , dramatopisarz, aktor;
zen
[dzen] Wymowa,
zen-shū,
japońska nazwa buddyjskiej szkoły chan, która powstała w Chinach i rozpowszechniła się w Japonii;
japońskie malarstwo kręgu sekty zen;
złotlin, keria, Kerria,
rodzaj roślin z rodziny różowatych, z jednym gat. krzewu z. japońskim (K. japonica), dziko występującym w zachodniej części Chin, uprawianym w cieplejszych partiach umiarkowanej strefy klimatycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia