japońskiej

Encyklopedia PWN

zat. M. Japońskiego.
góry we wschodniej części Płw. Koreańskiego, w Korei Południowej, wzdłuż wybrzeża M. Japońskiego;
łańcuch górski we wschodniej części Płw. Koreańskiego, w Korei Północnej i Korei Południowej;
Wyspiański Stanisław, ur. 15 I 1869, Kraków, zm. 28 XI 1907, tamże,
malarz, dramatopisarz, poeta, inscenizator, reformator teatru, autor Wesela.
Xia Gui, Xia Yuyu, ur. ok. 1180, Hangzhou, zm. ok. 1250,
malarz chiński;
Yagi
[jagi]
Kunio, ur. 24 VI 1919, Jokohama, zm. 16 X 2003,
biochemik japoński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia