japońskiej

Encyklopedia PWN

oddział Muzeum Nar. w Krakowie, otwarty 1994 z inicjatywy Fundacji Kioto–Kraków A. Wajdy i K. Zachwatowicz;
typ krajobrazowej kompozycji ogrodowej, który w zminiaturyzowanej formie przedstawia bezmiar natury i rolę, jaką odgrywają w niej skały, woda i roślinność;
pismo ideograficzno-sylabiczne, wywodzące się z pisma chińskiego;
artyst. wyroby ceramiczne wytwarzane w Japonii od XII w. (słynne wyroby z Seto);
teoria sztuki rozwijana w Japonii. Jako dziedzina wiedzy pojawiła się w Japonii pod wpływem Zachodu w końcu XIX w.;
rozwijana w Japonii umiejętność pięknego pisania; pod wpływem kultury Chin od V w. była zaliczana w Japonii do sztuk pięknych, traktowana zarówno jako praca lit., jak i środek komunikacji międzyludzkiej — wynik pracy umysłu i ciała;
dziedzina sztuki japońskiej. Jako odrębna dziedzina sztuk plast. pojawiła się w Japonii w końcu XIX w.;
technika graficzna sprowadzona do Japonii z Chin wraz z buddyzmem.
język wschodnioazjat., o nie ustalonej przynależności genetycznej, z pewną liczbą cech ałtajskich;
charakterystyczny rodzaj broni białej;
Japoński, Rów, Japan Trench,
rów oceaniczny w północno-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego;
malarstwo charakteryzujące się drobiazgowym opracowaniem szczegółów, specyficzną perspektywą, linearyzmem, rezygnacją z modelowania formy, a także zastosowaniem złota, m.in. w malarstwie religijnym;
Japońskie, Morze, jap. Nihon-kai, koreań. Chosŏn tonghae, ros. Japọnskoje mọrie, ang. Sea of Japan,
przybrzeżne, półzamknięte morze Oceanu Spokojnego, między brzegami Azji, Sachalinem i Wyspami Japońskimi;
konflikt zbrojny chińsko-japoński o wpływy w Korei;
nieśplik japoński, kosmatka japońska, eriobotria japońska, Eriobotrya japonica,
gatunek wiecznie zielonego krzewu ozdobnego z rodziny różowatych, pochodzący ze wschodniej Azji;
konflikt zbrojny o panowanie na Dalekim Wschodzie, rozpoczęty przez Rosję pod naciskiem cara Mikołaja II Romanowa (który w jego wyniku pragnął zwiększyć swój monarszy autorytet);
fatsja japońska, Fatsia japonica,
gatunek krzewu z rodzaju fatsja (liczącego 1–3 gat.) z rodziny araliowatych, występujący w Azji Wschodniej;
kryptomeria japońska, szydlica japońska, tzw. cedr japoński, Cryptomeria japonica,
drzewo iglaste z rodzaju kryptomeria, rodziny cypryśnikowatych (Taxodiaceae), wysokość do 50 m;

Słownik języka polskiego PWN

hurma wschodnia, japońska «drzewo o soczystych, pomarańczowych lub czerwonych owocach, rosnące w Japonii i w Chinach; też: owoc tego drzewa»
japoński I «dotyczący Japonii, Japończyków»
• japońskość
japoński II «język japoński»
język japoński «urzędowy język w Japonii»
ogród japoński «ogród krajobrazowy łączący typowe elementy pejzażu z akcentami architektonicznymi»
perełkowiec japoński «drzewo o parasolowatej koronie i jasnożółtych kwiatach, rosnące m.in. w Chinach i w Japonii»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia