jadowitej

Encyklopedia PWN

ryby, które w odróżnieniu od ryb trujących, mają gruczoły jadowe (najczęściej przy podstawie promieni kolczastych płetw grzbietowych, rzadziej piersiowych);
grupa jadowitych węży z różnych podrodzin połozowatych;
szalej jadowity, cykuta, Cicuta virosa,
gatunek rośliny błotnej z rodziny selerowatych (baldaszkowatych) występujący w strefie umiarkowanej Eurazji;
jadowite węże z rodziny zdradnicowatych, należące do kilku rodzajów, m.in. Naja;
ogół zwierząt tworzących zespoły raf koralowych;
grzechotniki, Crotalinae,
podrodzina jadowitych węży z rodziny żmijowatych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia