jabłonka

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. małopol., w pow. nowotarskim, na pograniczu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Beskidu Żywieckiego, nad Czarną Orawą;
w. na Ukrainie (obw. wołyński), w pobliżu Łucka.
w. w woj. podkarpackim (pow. leski, gmina Baligród), w Bieszczadach Zachodnich, w dolinie potoku Jabłonka (potok źródłowy Hoczewki), w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.
w. w woj. warm.-mazur. (pow. ostródzki, gmina Ostróda), w pobliżu jezior Szeląg Wielki i Szeląg Mały;
Rabiański Potok, Rabski Potok, Rabe,
rz., lewy dopływ Jabłonki (górny bieg Hoczewki), płynie w Bieszczadach Zachodnich, w woj. podkarpackim;
w. gminna w woj. podkarpackim, w pow. leskim, na pograniczu Bieszczadów Zachodnich i Przedgórza Bieszczadzkiego, nad Hoczewką.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia