jabłoniowe

Encyklopedia PWN

namiotnik jabłoniowy, tasik jabłoniowy, Hyponomeuta malinellus,
drobny motyl nocny;
skorupik jabłoniowy, przecinkowiec, Lepidosaphes ulmi,
gatunek czerwca z rodziny tarcznikowatych;
m. obwodowe w południowo-zachodniej Bułgarii, na północno-wschodnich stokach Osogowskiej Płaniny, nad rz. Banska (prawy dopływ Strumy).
różowate, Rosaceae,
rodzina z klasy dwuliściennych, licząca ponad 110 rodzajów i ok. 3500 gat., skupionych w 12 podrodzinach, występujących prawie na całej kuli ziemskiej, licznie w strefach podzwrotnikowej i umiarkowanej półkuli północnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia