jabłoniowe

Encyklopedia PWN

namiotnik jabłoniowy, tasik jabłoniowy, Hyponomeuta malinellus,
drobny motyl nocny;
skorupik jabłoniowy, przecinkowiec, Lepidosaphes ulmi,
gatunek czerwca z rodziny tarcznikowatych;
m. obwodowe w południowo-zachodniej Bułgarii, na północno-wschodnich stokach Osogowskiej Płaniny, nad rz. Banska (prawy dopływ Strumy).
różowate, Rosaceae,
rodzina z klasy dwuliściennych, licząca ponad 110 rodzajów i ok. 3500 gat., skupionych w 12 podrodzinach, występujących prawie na całej kuli ziemskiej, licznie w strefach podzwrotnikowej i umiarkowanej półkuli północnej;
nazwa zwyczajowa herbicydu z grupy anilidów;
amerykańska odmiana jabłoni, uprawiana od 200 lat;
odmiana jabłoni wyhodowana 1830 w Anglii;
miodówkowate, miodówki, Psyllidae,
rodzina pluskwiaków równoskrzydłych z podrzędu koliszek,
namiotnikowate, Yponomeutidae,
rodzina motyli;
pigwa, cydonia, Cydonia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny różowatych, z podrodziny jabłoniowych,
pigwowiec, Chaenomeles,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny różowatych, z podrodziny jabłoniowych;

Słownik języka polskiego PWN

jabłoń «drzewo owocowe o białoróżowych kwiatach»
• jabłoniowy • jabłonka • jabłonkowy • jabłoneczka
namiotnik jabłoniowy «motyl nocny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia