jabłkowy

Encyklopedia PWN

jabłkowy kwas, kwas 2-hydroksybutanodiowy, kwas hydroksybursztynowy, HOOC–CH(OH)–CH2–COOH,
związek organiczny,
calvados
[kalwadọs; fr.] Wymowa,
znana powszechnie brandy jabłkowa, o zawartości alkoholu 40–50%, o charakterystycznym smaku i zapachu, otrzymywana przez oddestylowanie wina jabłkowego lub cydru, gł. w Bretanii i Normandii, w dep. Calvados;
cydr
[fr. < łac.],
jabłecznik,
napój niskoalkoholowy (1–8% alkoholu) otrzymywany przez odfermentowanie soku jabłkowego bez dodatku cukru, zarówno w gospodarstwach wiejskich, jak i na skalę przemysłową;
fotosynteza
[gr.],
bot. proces przetwarzania przez organizmy samożywne (autotrofy) energii świetlnej w energię chemiczną;
głogownik, Photinia,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae), obejmujący ok. 40 gat. pochodzących z Azji Wschodniej (Chiny, Płw. Koreański, Japonia) i Azji Południowej (Indie, Cejlon);
głóg, krategus, lud. babicha, bodłak, Crataegus,
rodzaj z rodziny różowatych, podrodziny jabłkowych (Pomoideae);
związki org. o cząsteczkach zawierających grupy karboksylowe i jedną lub więcej niż jedną grupę hydroksylową;
irga, Cotoneaster,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae);
kul. niskoalkoholowy napój z odfermentowanego soku jabłkowego, → cydr.
jarząb, Sorbus,
rodzaj rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej z rodziny różowatych, z podrodziny jabłkowych (Pomoideae);
kwasy owocowe, α-hydroksykwasy, AHA,
kwasy org. z grupy hydroksykwasów;
przecier owocowy, zwykle jabłkowy, otrzymywany przez rozparzenie i przetarcie świeżych jabłek, z dodatkiem cukru w ilości ok. 10%, następnie poddany pasteryzacji.
owocnica, Hoplocampa,
rodzaj owadów z rodziny pilarzowatych;
peeling
[pị:lıŋ; ang.],
piling,
w kosmetyce czynność polegająca na złuszczaniu i usuwaniu uszkodzonych wierzchnich warstw powierzchni ciała za pomocą preparatów rozluźniających połączenia między częściowo obumarłymi, uszkodzonymi komórkami warstwy naskórka i ułatwiających ich złuszczenie;
poiré
[puarẹ; fr.],
napój otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej soku ze świeżych gruszek lub mieszaniny soku gruszkowego i jabłkowego, z dodatkiem (lub bez) wody i cukru, zawierający 5–8% alkoholu.
dział produkcji żywnościowej związany z przetwarzaniem owoców i warzyw w warunkach domowych, w małych przetwórniach rzemieślniczych oraz wyspecjalizowanych zakładach przem., mogących wytwarzać wiele tysięcy ton produktów rocznie, określany wówczas jako przemysł owocowo-warzywny.
rabarbar, rzewień, Rheum,
rodzaj z rodziny rdestowatych;
róża, Rosa,
rodzaj z rodziny różowatych;
Scheele
[szẹ:lə]
Carl (Karl) Wilhelm Wymowa, ur. 9 XII 1742, Stralsund (Szwecja, obecnie w Niemczech), zm. 21 V 1786, Köping (Szwecja);
szwedzki aptekarz i chemik;
sulfitacja
[łac.],
siarkowanie,
jeden ze sposobów utrwalania pulp, miazg, przecierów owocowych, przez działanie gazowym dwutlenkiem siarki lub roztworem kwasu siarkawego lub jego soli w dawce do 0,125%;

Słownik języka polskiego PWN

jabłko
1. «owoc jabłoni»
2. «kula złocista z krzyżem na wierzchu, jedno z insygniów władzy królewskiej i cesarskiej»
3. pot. «rzepka kolanowa»
4. żegl. «krążek stanowiący zakończenie szczytu masztu»

• jabłkowy, jabłeczny, jabłczany • jabłuszko
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia