izomerazy

Encyklopedia PWN

izomerazy
[gr.],
jedna z sześciu gł. klas enzymów;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.

Słownik języka polskiego PWN

izomeraza «enzym katalizujący przekształcenie wewnątrzcząsteczkowe substratu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia