izolowany adiabatycznie

Encyklopedia PWN

fiz. makroskopowy układ fiz. podlegający prawom termodynamiki;
proces termodynamiczny, w którym układ ani nie pobiera, ani nie oddaje ciepła (δQ = 0);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia