iryd

Encyklopedia PWN

iryd, Ir, iridium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 77;
Iryda, I-22,
polskie samoloty odrzutowe szkolno-treningowe;
pierwiastki chemiczne stanowiące 9 grupę układu okresowego pierwiastków: kobalt (Co), rod (Rh) i iryd (Ir);
stopy, których gł. składnikiem jest platyna, a dodatkami stopowymi: srebro, złoto, rod, pallad, iryd, ruten, miedź, nikiel.
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
termin przyjęty umownie na określenie pierwiastków metalicznych, których gęstość jest większa niż 4,5 g/cm3;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia