inwestor strategiczny

Encyklopedia PWN

ekon. inwestor mający dominującą pozycję w spółce;
inwestor
[łac.],
ekon. osoba dokonująca inwestycji, tj. zrzekająca się bieżącej konsumpcji na rzecz oczekiwanych w przyszłości korzyści;
business plan
[bı̣znəs p.; ang.],
ekon. dokument zawierający skonkretyzowany program realizacji projektów gospodarczych i ich wpływu na wartość rynkową przedsiębiorstwa.
uniwersalny bank komercyjny, obsługujący podmioty fizyczne i jednostki budżetowe,

Słownik języka polskiego PWN

inwestor strategiczny «osoba lub instytucja posiadająca więcej niż 50% akcji danej firmy oraz odpowiednie kompetencje, aby nią zarządzać»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia