internetowa

Encyklopedia PWN

inform. dokument hipertekstowy, utworzony w języku HTML, wyświetlany za pomocą przeglądarki WWW;
regionalne czasopismo informacyjne, wydawane od 1997 w Rzeszowie;
inform. (DNS, ang. Domain Name System,
zwana też multimedialną, daje możliwość kształtowania indywidualnej oferty programowej przy wykorzystaniu, np. zasobów centralnego banku filmów, możność korzystania z wielu wariantów dziennika telewizyjnego, transmisji imprezy sportowej ukazywanej z dowolnie przez widza wybranych kamer, wielu różnorakich usług towarzyszących, np. bankowych, handlowych, komputerowych. T.i. umożliwia wysyłanie sygnału zwrotnego;
internetowy serwis społecznościowy założony w 2006;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia