internetowa

Encyklopedia PWN

planety
[gr.],
ciała niebieskie związane grawitacyjnie z gwiazdami, o średnicy nie mniejszej niż 1000 km, widoczne dzięki oświetleniu ich przez macierzyste gwiazdy.
Politkowska Anna S., ur. 30 VIII 1958, Nowy Jork, zm. 7 X 2006, Moskwa,
dziennikarka ros.;
agencja informacyjna;
Rabobank International
[r. ıntərnạ̈sznəl],
jedna z największych grup bankowych na świecie, jedyny prywatny bank legitymujący się ratingiem AAA,
reklama w Polsce w latach 90.,
Sakura Bank Ltd
[s. bäŋk lı̣mıtıd],
japoński bank komercyjny i inwestycyjny, jedna z największych instytucji finansowych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia