integralne

Encyklopedia PWN

wideo-art, sztuka wideo,
forma twórczości artystycznej, wykorzystująca telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania obrazu;
agon
[gr. agṓn ‘spór’, ‘walka’],
termin, jakim starożytni Grecy określali sytuację, w której strony spierały się, a celem było wykazanie swojej wyższości nad przeciwnikiem, ewentualnie wyższości swoich racji nad jego racjami;
akt
[łac. actus ‘dokonanie’, ‘czynność’, ‘urzeczywistnienie’],
filoz. w metafizyce arystotelesowsko-tomistycznej integralny element struktury bytu, różny od możności;
Akt Brytyjskiej Ameryki Północnej, ang. British North America Act,
ustawa parlamentu brytyjskiego z 29 III 1867 (weszła w życie 1 VII 1867) sankcjonująca utworzenie przez bryt. kolonie: Kanadę Wschodnią (dzisiejszy Quebec), Kanadę Zachodnią (dzisiejsze Ontario), Nową Szkocję i Nowy Brunszwik, federacji pod nazwą Dominium Kanady i określająca jej zasady ustrojowe, wzorowane na systemie bryt., oraz zakres zależności od Wielkiej Brytanii;
rdzenni mieszkańcy Wysp Komandorskich i Aleutów oraz zachodniej części półwyspu Alaska;
Alzacki, Kanał, Grand Canal d’Alsace, zw. Wielkim Kanałem,
kanał lateralny Renu, we wschodniej Francji, w Alzacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia