instrumentację

Encyklopedia PWN

metrologia
[gr. métron ‘miara’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
miernictwo,
dziedzina nauki, wiedzy i techniki obejmująca wszystko, co jest związane z pomiarami.
Rimski-Korsakow Nikołaj A., ur. 18 III 1844, Tichwin, zm. 21 VI 1908, Lubieńsk,
kompozytor rosyjski, przedstawiciel Potężnej Gromadki.
Szostakowicz Dmitrij D., ur. 25 IX 1906, Petersburg, zm. 9 VIII 1975, Moskwa,
kompozytor rosyjski, jeden z najwybitniejszych symfoników XX w..
aliteracja
[łac. ad litteram ‘do głoski’],
powtórzenie początkowych głosek lub zespołów głoskowych w kolejnych wyrazach, przeważnie w zakresie jednego zdania lub wersu
aranżacja
[fr.],
muz. rodzaj transkrypcji, opracowanie utworu na inny niż w oryginale instrument lub zespół muz.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia