instrumencie uniwersalnym

Encyklopedia PWN

przenośny instrument obserwacyjny do celów astr.-geodezyjnych: wyznaczania współrzędnych geogr., czasu i azymutu (na podstawie obserwacji gwiazd lub Słońca);
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
altazymut
[łac.-arab.],
astr. pierwowzór → instrumentu uniwersalnego.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Mersenne
[mersẹn]
Marin, ur. 8 IX 1588, k. Oizé (Maine), zm. 1 IX 1648, Paryż,
francuski filozof, matematyk i teoretyk muzyki, ksiądz katolicki.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia