inkwizycja

Encyklopedia PWN

Góis
[gọisz]
Damião de, ur. 2 II 1502, Alenquer, zm. 30 I 1574, tamże,
portugalski humanista, dyplomata i historiograf.
Grzegorz IX, właśc. Ugolino (Ugo, Hugo) di Segni, hrabia, ur. ok. 1170, Anagni, zm.22 VIII 1241, Rzym,
papież od 1227, prawnik kośc., teolog;
Grzegorz XI, właśc. Pierre Roger de Beaufort, hrabia, ur. 1329, zamek Maumont k. Limoges (Francja), zm. 27 III 1378, Rzym,
papież od 1370;
herezja
[łac. haeresis < gr. haíresis ‘wybór’],
kacerstwo,
poglądy rel. uznane za sprzeczne z oficjalnie głoszoną przez Kościół doktryną (dogmatami).
poglądy rel. niezgodne z oficjalną doktryną Kościoła, głoszone przez zwolenników ruchów rel.-społ. w Europie X–XV w.;
Ibn Hanbal Ahmad, Aḥmad Ibn Ḥanbal, ur. XII 780, Bagdad, zm. VIII 855, tamże,
teolog muzułmański; twórca najbardziej konserwatywnej szkoły prawnej islamu sunnickiego;
Index librorum prohibitorum
[łac., ‘indeks ksiąg zakazanych’],
sporządzony przez Kościół katolicki urzędowy wykaz dzieł zakazanych do czytania przez katolików,
Innocenty III, Lotario di Segni, Lotariusz z Segni, ur. ok. 1160, zamek Gavignano (obecnie w Anagni, Kampania), zm. 16 VII 1216, Perugia,
papież.
Innocenty IV, Sinibaldo Fieschi, ur. przed 1190, Genua, zm. 7 XII 1254, Neapol,
papież od 1243.
Izabela I Katolicka, Isabel I la Católica, z dynastii Trastámara, ur. 22 IV 1451, Madrigal de las Altas Torres, zm. 26 XI 1504, Medina del Campo,
Królowa Kastylii od 1474 i Aragonii od 1479, córka Jana II kastylijskiego, żona Ferdynanda II Katolickiego, matka m.in. Joanny Szalonej i Katarzyny Aragońskiej.
Jan III Pobożny, João I o Piedoso, z dynastii Aviz, ur. 6 VI 1502, Lizbona, zm. 11 VI 1557, tamże,
król Portugalii od 1521, syn Manuela I Szczęśliwego;
Józef Kalasanty, San José de Calasanza, święty, ur. 11 IX 1556, Peralta de la Sal, zm. 25 VIII 1648, Rzym,
hiszp. pedagog, ksiądz;
katarzy
[gr. katharoí ‘czyści’],
katarowie,
ogólna nazwa sekt heretyckich działających w południowej Francji i północnych Włoszech w XI–XIII w., powstałych pod wpływem manicheizmu i wierzeń bałkańskich bogomilów;
Klawer Piotr, Pedro Claver, święty, ur. 1580, Verdú (Katalonia), zm. 8 IX 1654, Cartagena (obecnie w Kolumbii),
hiszp. jezuita, misjonarz, apostoł niewolników;
Klemens VIII, Ippolito Aldobrandini, ur. 24 II 1536, Fano, zm. 3 III 1606, Rzym,
papież od 1592; od 1585 kardynał;
kontrreformacja
[łac. contra ‘przeciw’, reformatio ‘przekształcenie’],
prąd w Kościele katolickim kształtujący XVI–XVII w. reformę życia kościelnego, będący reakcją na reformację.
kwietyzm
[fr. quiétisme < łac. quietus ‘spokojny’, ‘spoczywający’],
nieortodoksyjny kierunek w katolickiej teologii mistycznej XVII w., którego zwolennicy (M. de Molinos, J.M. Guyon de la Motte, F. Fénelon) widzieli doskonałość w biernej i bezinteresownej postawie wewnętrznej oraz w miłości do Boga nie skażonej troską o własne zbawienie, odrzucali czynną ascezę, modlitwę błagalną i niemistyczną medytację,
Landa Diego de, ur. 1524(?), Cifuentes (Hiszpania), zm. 1579, Nowa Hiszpania,
hiszp. misjonarz i kronikarz, franciszkanin;
Loyola
[lojọla]
Ignacy, Ignacio de Loyola Wymowa, łac. Ignatius de Loyola, właśc. Iñigo López de Racalde Wymowa, święty, ur. 23 X 1491, zamek Loyola, prow. Guipúzcoa (Baskonia), zm. 31 VII 1556, Rzym,
hiszpański teolog, ksiądz, założyciel Towarzystwa Jezusowego.

Słownik języka polskiego PWN

inkwizycja
1. «instytucja Kościoła katolickiego w XII–XIX w. do zwalczania herezji»
2. przen. «instytucja, urząd itp. prowadzące dochodzenie w sposób tendencyjny»

• inkwizycyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia