inkluzją

Encyklopedia PWN

inkluzja
[łac.],
chem. proces zatrzymywania w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej lub zamykania w lukach molekularnych jednej substancji atomów, jonów lub cząsteczek drugiej substancji;
inkluzja
[łac.],
mat. relacja zawierania się zbiorów.
inkluzje
[łac.],
miner. → wrostki.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
bursztyn
[niem. Bernstein],
sukcynit, dawniej jantar,
kopalna żywica drzew iglastych z trzeciorzędu;
minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia