inkantacja

Encyklopedia PWN

inkantacja
[łac. incantatio ‘czarowanie’, ‘czary’],
obrzędowe zaklęcie, śpiewane albo recytowane, używane także (jako magiczna formuła) w poezji ludowej;
sanhita
[sanskr. saṁhitā ‘związek’, ‘połączenie’],
kanoniczny zbiór wedyjskich hymnów, formuł ofiarnych, inkantacji, formuł magicznych przekazywany w tradycji ustnej przez społeczność braminów, tworzących tradycję danej szkoły wedyjskiej (śakha);

Słownik języka polskiego PWN

inkantacja «obrzędowe zaklęcie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia