indywidualne

Encyklopedia PWN

w Polsce indywidualny plan oszczędzania na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych;
psychol. zjawisko występujące w świecie ludzi i zwierząt, polegające na tym, że jednostki należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównywalnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.
roszczenie osoby fiz. wobec państwa
ekon. osoba fizyczna dokonująca inwestycji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia