indywidualistyczny

Encyklopedia PWN

anarchizm indywidualistyczny, anarchoindywidualizm,
kierunek anarchizmu postulujący utrzymanie w ustroju bezpaństw. drobnej własności prywatnej równych obywateli zrzeszonych w wolne gminy wytwórców;
koncepcja wychowania, zgodnie z którą zasadniczym celem tego procesu jest rozwój indywidualny wychowanka;
anarchizm
[gr., ‘bezrząd’],
doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.
koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis ‘dotyczący wolności’] i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego.
Bosch
[bos]
Hieronymus (Jheronimus) Wymowa, właśc. H. van Aken, ur. ok. 1450, ‘s-Hertogenbosch, zm. przed 9 VIII 1516, tamże,
niderlandzki malarz i rysownik, autor Ogrodu rozkoszy.
Carlyle
[kạ:rlaıl]
Thomas Wymowa, ur. 4 XII 1795, Ecclefechan (Szkocja), zm. 5 II 1881, Londyn,
bryt. historyk, myśliciel i krytyk literacki.
Cummings
[kạmıŋz]
E.E., właśc. Edward Estlin Cummings Wymowa, ur. 14 X 1894, Cambridge (stan Massachusetts), zm. 3 IX 1962, North Conway (stan New Hampshire),
poeta amerykański;
historyczny proces ograniczania znaczenia i wpływu chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym.
Dostojewski Fiodor M., ur. 11 XI 1821, Moskwa, zm. 9 II 1881, Petersburg,
najwybitniejszy powieściopisarz rosyjski.
elitaryzm
[fr. élire < łac. eligere ‘wybierać’],
w znaczeniu normatywnym (elitaryzm normatywny) pogląd głoszący potrzebę i słuszność wyodrębnienia w społeczeństwie elity;
Gorter
[chọrtər]
Herman, ur. 26 XI 1864, Wormerveer, zm. 15 IX 1927, Bruksela,
holenderski poeta i krytyk literacki;
ideologia
[fr. idéologie < gr. idéa ‘kształt’, ‘postać’, ‘przedstawienie’, ‘pojęcie’; lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata.
James
[dżeımz]
William Wymowa, ur. 11 I 1842, Nowy Jork, zm. 26 VIII 1910, Chocorua (stan New Hampshire),
amerykański filozof i psycholog.
Landauer Gustav, ur. 7 IV 1870, Karlsruhe, zm. 2 V 1919, Monachium, niem.
tłumacz, eseista, powieściopisarz, pochodzenia żydowskiego;
MacNeice
[məknị:s]
Louis, ur. 12 IX 1907, Belfast, zm. 3 IX 1963, Londyn,
poeta ang., pochodzenia irlandzkiego;
moralność
[fr. moral < łac. moralis ‘dotyczący obyczajów’]:
motywacja
[łac.],
psychol. proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy.
filoz., teol. pojęcie etyki;

Słownik języka polskiego PWN

indywidualizm
1. «poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz dążenie do zachowania własnych poglądów»
2. «pogląd typowy dla kultury intelektualnej romantyzmu, przywiązujący najwyższą wagę moralną do wewnętrznego życia uczuciowego jednostki»
3. «pogląd typowy dla liberalizmu, uznający pierwszeństwo potrzeb wolnych jednostek przed interesami państwa»
4. «wyraz lub wyrażenie będące czyimś indywidualnym tworem»

• indywidualistyczny • indywidualistycznie • indywidualista • indywidualistka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia