indywiduacją

Encyklopedia PWN

indywiduacja
[łac. individuum ‘coś niepodzielnego’, ‘jednostka’],
psychol. proces kształtowania się tożsamości, zyskiwania poczucia własnej odrębności i niepowtarzalności.
indywiduacja
[łac.],
proces wyodrębniania się z całości;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia