ina

Encyklopedia PWN

mit. gr. córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla Orchomenos;
in statu nascendi
[łac., ‘w stanie powstawania, rodzenia się’],
chem. określenie przejściowego, nietrwałego, bardzo aktywnego stanu substancji w momencie jej powstawania;
in abstracto
[łac., ‘w oderwaniu od konkretnej sytuacji’],
oznacza coś pomyślanego, oderwanego od rzeczywistości.
in anima vili
[łac.],
na słabszej istocie (np. o doświadczeniach nauk. przeprowadzanych na zwierzętach).
in aqua scribis
[łac., ‘na wodzie pisane’],
in arena aedificas
[łac., ‘budujesz na piasku’],
zwrot oznaczający, że czyjeś plany, marzenia są oparte na nierealnych podstawach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia