imperializm

Encyklopedia PWN

imperializm
[łac. imperialis < imperium ‘władza’],
działania zmierzające do rozszerzenia wpływów politycznych, militarnych, kulturowych i gospodarczych państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych na obszary do nich nienależące; także okres historyczny, odznaczający się światową dominacją kilku wielkich mocarstw, zapoczątkowany w ostatniej ćwierci XIX w.; w myśli marksistowskiej, najwyższe stadium rozwoju kapitalistycznej formacji społeczno-ekonomicznej.
Warga Jewgienij S., ur. 6 XI 1879, Budapeszt, zm. 7 X 1964, Moskwa,
ekonomista rosyjski, pochodzenia węgierskiego; działacz międzynarodowego ruchu komunistycznego;
APRA, właśc. Alianza Popular Revolucionaria Americana (hiszp.), Amerykański Ludowy Sojusz Rewolucyjny, ob. w Peru Partido Aprista Peruano (hiszp.), Peruwiańska Partia Aprystowska,
ogólnoamer. ruch polit., zainicjowany 1924, ob. peruw. partia polityczna.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja);
Chesterton
[czẹstərtən]
G.K., właśc. Gilbert Keith Chesterton Wymowa, ur. 29 V 1874, Londyn, zm. 14 VI 1936, Beaconsfield (hrab. Buckinghamshire),
angielski pisarz, krytyk literacki, publicysta i działacz społeczny.
czerwona książeczka, właśc. Cytaty z dzieł Przewodniczącego Mao,
publikacja z cytatami z prac Mao Zedonga;
D’Annunzio
[danụncjo]
Gabriele Wymowa, ur. 12 III 1863, Pescara, zm. 1 III 1938, Gardone Riviera,
wł. poeta, prozaik, dramaturg i polityk;
Dobb Maurice Herbert, ur. 24 VII 1900, Londyn, zm. 17 VIII 1976, Fulbourn,
brytyjski ekonomista, marksista;
ekspansjonizm
[łac. expansio ‘rozszerzanie (się)’],
zaborcza polityka państw dążących do ekspansji — zajmowania nowych terytoriów i pozyskania nowych rynków zbytu oraz ekonomicznego i politycznego podporządkowania sobie innych państw.
faszyzm
[wł < łac.],
masowy ruch polityczny, ideologia o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, totalitarny reżim polityczny we Włoszech po wyeliminowaniu opozycji parlamentarnej w połowie lat 20. XX w.
Hilferding Rudolf, ur. 10 VIII 1877, Wiedeń, zm. II 1941, Paryż,
niemiecki ekonomista, pochodzenia austriackiego, z wykształcenia lekarz; publicysta i polityk;
Hobson
[họbsən]
John Atkinson, ur. 6 VII 1858, Derby, zm. 1 IV 1940, Hampstead,
ekonomista brytyjski;
ekon. zespół założeń przyjmowanych w neoklasycznej ekonomii (neoklasyczna szkoła w ekonomii) dotyczących zachowań człowieka, występującego w różnych ekonomicznych rolach społecznych.
koncentracja
[łac.],
ekon. proces zwiększania siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych;
Kowalik Tadeusz, ur. 19 XI 1926, Kajetanówka (woj. lubelskie), zm. 30 VII 2012, Warszawa,
ekonomista;
Lenin Włodzimierz I., właśc. W.I. Uljanow, ur. 22 IV 1870, Symbirsk, zm. 21 I 1924, Gorki k. Moskwy,
rosyjski działacz komunistyczny, twórca partii bolszewickiej, organizator i pierwszy przywódca państwa sowieckiego.
Koncepcja stworzona i rozwijana przez W. Lenina jako teoria dostosowująca marksizm do nowej sytuacji historycznej, a następnie — w zmodyfikowanej formie — ideologia obowiązująca w państwach komunistycznych.
Liebknecht
[lị:pknśt]
Karl Wymowa, ur. 13 VIII 1871, Lipsk, zm. 15 I 1919, Berlin,
syn Wilhelma, polityk niemiecki;
Mann Heinrich Wymowa, ur. 27 III 1871, Lubeka, zm. 12 III 1950, Santa Monica,
brat Thomasa, pisarz niemiecki.

Słownik języka polskiego PWN

imperializm «polityka zagraniczna państwa polegająca na podbojach kolonialnych lub dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów»
• imperialistyczny • imperialista
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia