iloczyn

Encyklopedia PWN

ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów;
ciepło molowe odniesione do 1 mola cząsteczek;
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
Clapeyrona twierdzenie
[t. klaperona],
jedno z twierdzeń teorii sprężystości: energia ciała sprężystego jest połową sumy iloczynów wszystkich obciążeń i odpowiednich przemieszczeń.
Coulomb
[kulą̣]
Charles Augustin de Wymowa, ur. 14 VI 1736, Angoulême, zm. 23 VIII 1806, Paryż,
fizyk francuski.
mat. skończony graf, którego wierzchołki można wzajemnie jednoznacznie przyporządkować generatorom ri danej grupy Coxetera (Coxetera grupa) i w którym liczba krawędzi łączących wierzchołek ri z wierzchołkiem rj jest równa nij – 2, gdzie  = e;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia