iloczyn

Encyklopedia PWN

zbiór rozmyty, ang. fuzzy set,
mat. pojęcie stanowiące pewne uogólnienie pojęcia zbioru.
mat. takie 2 zdarzenia losowe, dla których prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw tych zdarzeń.
mat.:
inform. sposób zapisu liczb w komputerze (arytmetyka komputerowa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia