iloczyn

Encyklopedia PWN

pojemność cieplna 1 mola substancji;liczbowo równe iloczynowi ciepła właściwego substancji i jej masy molowej; jednostką w układzie SI jest J/(mol·K);
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
mat. jedno z podstawowych pojęć analizy funkcjonalnej; szczególny przypadek przestrzeni Banacha; p.H. jest przestrzenią unitarną zupełną (przestrzeń unitarna, przestrzeń zupełna ) z normą , gdzie (x, x) jest iloczynem skalarnym.
mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
wielkość określająca zdolność ciała do przeciwstawiania się odkształceniu wywołanemu przez obciążenie zewn.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia