ilością ciepła

Encyklopedia PWN

ilość energii przekazanej na sposób ciepła między 2 układami;
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
fiz. jeden ze sposobów przekazywania energii między układami makroskopowymi, pozostającymi we wzajemnym kontakcie (układ termodynamiczny). Polega na przekazywaniu energii chaotycznego ruchu cząstek w zderzeniach cząstek tworzących te układy, z czym wiąże się zmiana energii wewnętrznej układów.
ciepło nie wykorzystywane podczas przetwarzania energii w urządzeniach energ. i oddawane do otoczenia;
ilość ciepła wydzielona (pochłonięta) podczas reakcji chemicznej między substancjami w stanie podstawowym przy przereagowaniu w stałej temperaturze stechiometrycznych ilości substancji (ilości zgodnych z zapisem stechiometrycznego równania reakcji) w określonych warunkach;
stosunek ilości ciepła, pobranej lub wydzielonej przez substancję podczas jej przejścia z jednej fazy do drugiej (przemiana fazowa), do masy tej substancji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia