identyfikacja obiektu

Encyklopedia PWN

GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
urzędowy, jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o obiektach katastralnych, tj. gruntach oraz budynkach i lokalach.
czujnik, sensor:
przyrząd do wyznaczania absorpcji światła przez obiekty o b. małej powierzchni (nawet rzędu kilku µm2, np. preparatów biol.), w zależności od długości fali, a także pomiaru gęstości opt. tych obiektów
adres
[fr. adresse],
telekom. nazwa, numer lub inne oznaczenie, najczęściej symbol kodu alfanumerycznego (literowo-cyfrowego);
dział statystyki mat. poświęcony klasyfikowaniu obiektów, opisanych przez zespół różnych cech, do konkretnych — a priori zdefiniowanych — populacji (klas);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia