identycznością

Encyklopedia PWN

krystal. odległość, w jakiej powtarzają się w sieci przestrzennej kryształu jednakowe jego fragmenty.
mat. przekształcenie jednego zbioru punktów na drugi.
tat twam asi
[sanskr., ‘ty jesteś owym’],
słynna wielka wypowiedź (mahawakja) zawarta w Ćhandogjaupaniszadzie (upaniszady), wyrażająca jedną z podstawowych tez indyjskiej filozofii — identyczność atmana (ty) z brahmanem (ów);
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
filoz. w metafizyce wewnętrznej — niezmienna jedność bytu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia