hymenofor

Encyklopedia PWN

hymenofor
[gr. hymḗn ‘skóra’, ‘błona’, phorós ‘niosący’],
bot. wydzielona i różnie ukształtowana część owocników grzybów z klasy podstawczaków, na której rozwija się warstwa rodzajna;
bot. u grzybów wyższych i porostów twór zbudowany z plektenchymy, w którego wnętrzu lub na powierzchni rozwija się warstwa rodzajna wytwarzająca zarodniki, zwykle mejospory, rzadziej konidia;
bot. termin lud. służący do określenia grzybów, o różnych regionalnie znaczeniach;
bot. lud. nazwa trujących grzybów o czerwonym kapeluszu, blaszkowatym hymenoforze i trzonie bez wyraźnego pierścienia (dawniej dotyczyła gł. gołąbka, wieruszki i zasłonaka), obecnie stosowana na określenie gołąbka wymiotnego.
huby, żagwie,
bot. potoczna nazwa funkcjonalnej grupy gatunków utworzonej na podstawie podobieństwa morfologicznego, konsystencji owocników i porażonego podłoża, nie mających wspólnego pochodzenia, nie stanowiących taksonu (jednostki) systematycznego;
mglejarka, muchomor szarawy, A. vaginata,
jadalny, smaczny grzyb o blaszkowatym hymenoforze, gat. z rodzaju muchomor.
bot. warstwa w owocnikach grzybów wyższych;
pieprznik, Cantharellus,
rodzaj grzybów podstawczaków z rzędu pieprznikowców (Cantharellales);
soplówka, Hericium,
rodzaj grzybów z klasy podstawczaków z rzędu soplówkowców (Hericiales);
zbiorowa nazwa nadawana grupie kilkunastu gat. grzybów borowikokształtnych, z rodzaju borowik i goryczak, charakteryzujących się mniej lub bardziej purpurową, karminową lub pomarańczową barwą por (zakończenie rurek hymenoforu) lub trzonu;
warstwa rodzajna, warstwa hymenialna, hymenium, obłocznia, obłócznia,
bot. część owocnika grzybów zawierająca ustawione palisadowo worki u workowców lub podstawki u podstawczaków;
żagwiowate, Polyporaceae,
rodzina grzybów podstawczaków, zaliczana do funkcjonalnej grupy grzybów rozkładających drewno, o twardej konsystencji, o hymenoforze rurkowatym (poliporoidalnych), niespokrewnionych ze sobą, ale wykazujących podobieństwo morfologiczne oraz podobieństwo konsystencji owocników i zasiedlanych podłoży.

Słownik języka polskiego PWN

hymenofor «część owocnika grzybów wyższych, na której występuje warstwa zarodnikująca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia